Çene Cerrahisi

Çene cerrahisi, ağız, diş ve çene bölgesindeki yumuşak ve sert doku rahatsızlıklarının ve bozuklukların tanısını ve tedavisini yapar. Buradaki rahatsızlıklar ve bozuklukların, yaşam kalitesine olan olumsuz etkisi her açıdan giderilir.

Çene cerrahisi, ağız, diş ve çene bölgesindeki anormal durumların teşhis, tedavi ve düzeltme işlemlerinin tümünü kapsayan cerrahi bir prosedürdür. Ayrıca ağız ve çene cerrahisi olarak da adlandırılır. Bu tür cerrahi müdahaleler, ağız, dişler, çene kemikleri, eklemler ve yumuşak dokularla ilgili sorunları içerir.

Bu bölüm, aynı zamanda oral ve maksillofasiyal cerrahi olarak da adlandırılır. Uygulama alanları çok geniş olup, bunlardan bazıları şu şekildedir:

Doğuştan gelen veya travmalara bağlı olarak ortaya çıkan çene yapısındaki bozukluklarının giderilmesi

 • Uyku apnesi ve ağızdan nefes almada zorlanma gibi sorunların ortadan kaldırılması
 • Çiğneme, yutma ve ısırma aktivitelerin kolaylaştırılması ve daha stabil hale getirilmesi
 • Çene yapısındaki hizalanma sorunlarını gidermek ve böylece dişlerin aşınmasını, yıpranmasını engellemek
 • Diş implantları ve diğer restoratif işlemler için çene kemik hacminin artırılması (kemik greftleri vb.)
 • Çene ve ağız bölgesindeki estetik sorunları gidermek ve hastanın istediği görünüme kavuşmasını sağlamak
 • Antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen yüz ve çene enfeksiyonlarını tedavi etmek
 • Çene kemiklerindeki büyüme ve hizalama sorunlarını işlevsel ve estetik açıdan düzeltmek

Bu tür uygulamalar, hastaların fiziksel sorunlarının giderilmesi ve estetik bir görünüme kavuşmaları için yapılmaktadır. Ancak bu etkiler sadece fiziksel olarak sınırlı değildir. Aynı zamanda estetik problemlerden kaynaklanan özgüvenin geri kazanılmasına yardımcı olması ve psikolojik sorunların aşılmasına katkı sağlaması da önemli faydalar arasında yer almaktadır.

Çene Cerrahisi: Neden Gerekli Olur?

Çene cerrahisi, hastaların çene, diş ve ağız bölgesindeki rahatsızlıkların tedavisi ve estetik sorunların giderilmesi için gereklidir. Bu amaçları sağlamak için birçok ağız ve çene cerrahisi uygulaması vardır. Bunlardan başlıca olanları şu şekildedir:

 • Diş çekimi
 • Gömülü dişlerin çekimi
 • Dental implant uygulamaları
 • TME rahatsızlıklarının tedavisi (çene eklemleri)
 • Çene kırıklarının tedavisi
 • Sert ve yumuşak doku uygulamaları
 • Sinüs yükseltilmesi
 • Çene bölgesindeki enfeksiyonların tedavisi
 • Çene ucu asimetrisi
 • Çene tümör ve kistlerinin alınması
 • Prepotetik cerrahi işlemler
 • Ortognatik operasyonlar
 • Protez uygulamaları öncesinde yumuşak ve sert dokuların düzeltilmesi

Buradakiler ve benzeri işlemler, hastaların işlevsel ve estetik sorunlarının giderilmesini hedefler. Ciddi anlamda profesyonellik ve uzmanlık gerektirir. Medikal ve kozmetik problemlerin çözülmesi, hastaları birçok açıdan etkileyeceği için tanı, teşhis ve tedavi süreçlerinin ağız ve çene cerrahisi uzmanları tarafından planlanması ve uygulanması çok önemlidir.

Çift Çene Ameliyatı Fiyatları

Çene ameliyatı, üst ve alt çenenin pozisyonunu değiştirmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Bu ameliyat, hem estetik hem de fonksiyonel amaçlarla yapılabilir.

Çift çene ameliyatı, hem üst hem de alt çenenin aynı anda ameliyat edildiği bir işlemdir. Bu ameliyat, genellikle ortodontik tedavi ile birlikte yapılır. Ortodontik tedavi, dişleri çenenin yeni pozisyonuna göre yeniden konumlandırır.

2023 yılı itibarıyla Türkiye’de çift çene ameliyatı fiyatları, hastane ve doktorun uzmanlığına göre değişmekle birlikte, ortalama 15.000 TL ile 30.000 TL arasındadır.

Buradaki fiyatlar Türk Diş Hekimler Birliğinin belirlediği fiyatlardır kliniğimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Sadece bilgi verme amaçlı yazılmıştır.

Çene Cerrahisi: Operasyon Öncesi

Ağız, diş ve çene cerrahisi operasyonu öncesinde yapılması gerekenler, istenen sonuçların elde edilmesi ve operasyon sonrası dönemin rahat geçmesi için önemlidir. Farklı operasyonlar olduğundan, operasyon öncesi süreçler değişiklik gösterebilir. Genel olarak şu adımlar izlenir:

 • Konsültasyon: Burada cerrah ile hasta görüşmesi gerçekleşir. Hastanın sağlık durumu, kronik rahatsızlıkları, kullandığı ilaçlar, şikayetleri ele alınır. Ayrıca beklentilerine odaklanılır ve bütün bunların sonucunda tedavi seçenekleri, sonuçları ve riskleri hakkında bilgi verilir.
 • Muayene: Ağız, diş ve çene yapısının değerlendirilmesi için fiziksel muayene ile bazı test ve tetkikler yapılır. Röntgen ve MRI gibi gelişmiş görüntüleme teknikleri kullanılabilir.
 • Talimatlar: Ameliyat öncesi belli bir süreden sonra yeme ve içmeyi kesme, bazı ilaçları (kan sulandırıcı vb.) kullanmaya ara verme türünden talimatlar cerrah tarafından verilecektir. Bu talimatlara kesin olarak uyulması gerekir.
 • Anestezi: Anestezi uzmanı tarafından hastanın yaşı, kilosu ve diğer özellikleri dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeler ile uygulanacak anestezi yöntemi belirlenir.
 • Hazırlık: Operasyona giderken hastaların rahat kıyafet giymeleri, refakatçi ile gelmeleri, klinik dönüş için araç ayarlamaları gibi hazırlıklar yapmaları gerekir. Ayrıca cerrahın talimatları doğrultusunda ek hazırlıklar da gerekebilir.

Çene Cerrahisi: Operasyon ve İyileşme Süreci

Çene cerrahisi; hastanın rahatsızlığına ve beklentilerine göre farklı prosedürler ve yöntemleri içerir. Yapılacak işlem de buna bağlı olarak farklılık gösterir. Operasyonlarda izlenen genel adımlar şu şekildedir:

 • Anestezi: Hastalar anesteziye alınır. Çoğunlukla genel anestezi uygulanır ve hasta tamamen uyutulur.
 • Kesilerin Açılması: Yapılacak işleme bağlı olarak ağız ve çene bölgesinin uygun noktalarından kesiler açılır. Kesilerin açılacağı yerler, estetik kaygılar dikkate alınarak belirlenir.
 • İşlem: Kesilerin açılmasının ardından gerekli işlemler yapılır. Çene kemiklerinin düzeltilmesi, gömülü dişin alınması, implantların yerleştirilmesi gibi farklı işlemler, bu aşamada gerçekleştirilir.
 • Kesilerin Kapatılması: Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından kesiler kapatılır. Bu işlem özenli ve en az iz kalacak şekilde yapılır. Çoğu zaman izler, dışarıdan bakıldığında görülmeyecek şekilde gizlenir. Böylece kalan izler kozmetik sorunlara neden olmaz.

İyileşme süreci, yapılacak işleme bağlı olarak farklılık gösterir. Bazı operasyonlardan iyileşme süresi 1-2 hafta iken, bazılarında ise 2-4 hafta kadardır. Ancak büyük oranda hastalar 2 hafta sonra normal rutinlerine, ağır işlerde çalışmamak ve yorucu egzersizler yapmamak şartıyla dönerler.

Ameliyattan sonraki ilk birkaç günde hastaların orta ve hafif şiddette ağrısı olabilir. Bu süreçte doktor tarafından reçete edilen ilaçlar kullanılmalıdır. Böylece ağrıların şiddeti düşer ve ilk günler rahat bir şekilde geçer. Ayrıca doktorun talimatları doğrultusunda soğuk kompres ve ağız hijyeni ile ilgili farklı uygulamalar da yapılabilir.

Operasyondan sonra postoperatif takip randevuları gerçekleştirilir. Bu randevular, operasyondan birkaç gün sonra başlar ve hem iyileşme sürecinin takibi hem de yapılan işlemlerin değerlendirilmesi için çok önemlidir. Takip randevularına aksatılmadan gidilmesi çok önemlidir.

Çene Cerrahisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Çene cerrahisi, hastaların yaşamış olduğu işlevsel ve estetik sorunları giderme konusunda son derece başarılıdır. Bu olumlu etkileri, hastaların yaşam kalitesini de direkt olarak artırır.

Ağız, çene ve dişlerdeki anormal durumları düzelterek işlevsel yararlar sağlar. Bu sayede hastalar daha iyi çiğneme ve konuşma yeteneklerine sahip olurlar. Ayrıca çene ve diş yapısındaki sorunların estetik görünüme olan olumsuz etkileri ortadan kalkar. Bu durum, hastalar üzerinde estetik açıdan olumlu etkiler bırakır.

Uyku apnesi ve nefes alma sorunlarını gidermek için de ağzı ve çene cerrahisi uygulamalarından yararlanılır. Uyku sorunlarının giderilmesi, kişinin daha kaliteli bir uyku düzenine sahip olmasını sağlar ve bu durum ise yaşam kalitesini önemli derecede artırır.

Sıkça Sorulan Sorular

Çene Cerrahisi Ne İşe Yarar?

Ağız, diş ve çenedeki işlevsel ve estetik sorunların tanısını ve tedavisini gerçekleştirir.

Çene Cerrahisi Süreci Nasıl İlerler?

Çene cerrahisi süreci; rahatsızlıklar veya estetik sorunlara uygun tedavinin belirlenmesi, hastaların bilgilendirilmesi, cerrahi işlemin yapılması ve iyileşme sürecinde hastaların takip edilmesi şeklindedir.

Çene Cerrahisi Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Operasyondan sonra doktor talimat ve tavsiyelerine kesin olarak uyulmalı, ağız hijyenine dikkat edilmeli, reçete edilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Ayrıca iyileşme sürecinin ilk haftalarında yorucu ve ağır işlerden uzak durulmalıdır.

Çene Cerrahisi Kimlere Uygulanabilir?

Çene cerrahisi; mevcut ağız, diş ve çene sorunları medikal yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalar için uygundur. Hastaların anestezi almaya ve ameliyat olmaya engel farklı bir sağlık sorununun olmaması gerekir.

Çene Cerrahisi Ağrılı mıdır?

Yapılacak operasyon hafif ve orta şiddette ağrıya neden olabilir. Ağrı düzeyi, kişinin ağrı toleransına ve yapılacak cerrahi işleme göre değişir. Reçete edilen ağrı kesiciler kullanıldığında, ağrıların şiddeti azalır ve bu süreç rahat geçirilir.

Randevu Formu